Ani işitme kaybı neden olur

admin

İşitme kaybı her yaş grubunda görülebilir, ancak yaşlılarda bu risk daha yüksektir. İşte işitme kaybının sebepleri ve hangi hastalıkların neden olduğu…

İşitme kaybında erkekler, kadınlara göre daha fazla sorun yaşar. 65 ila 74 yaş arasındaki erkeklerin %10’dan fazlasının çeşitli derecelerde işitme kaybı olduğu tahmin edilmektedir.

İŞİTME KAYBI SEBEPLERİ NELERDİR?

İşitme kaybı doğuştan olabileceği gibi bazı etkenlere bağlı olarak da gelişebiliyor. İlaç kullanımı Kanser tedavisi alan hastalarda bazı kemoterapi ilaçları ve idrar söktürücü (dirüetikler) olarak bilinen bazı ilaçlar işitme kaybına neden olabiliyor. Basınç Tümörler veya kafa içinde basınç artışına yol açan hastalıklar işitme kaybına sebep olabiliyor. Yaş Yaş ilerledikçe duyuda azalmalar olabiliyor. Özellikle 40 yaş sonrası kişilerde yaşlılığa bağlı iç kulak ve sinirlerini etkileyen hastalıklar görülebiliyor. Enfeksiyonlar veya metabolik hastalıklar; şeker veya endokrin hastalıkları gibi enfeksiyonel hastalıklar da işitme kaybında etkili olabiliyor. Yüksek ses Özellikle yüksek sesli ortamlarda çalışan kişileri etkileyen yüksek ses, 95 desibel ve üzeri ani işitme kayıplarına sebep olabiliyor. Bunların yanında, aşağıdakiler de işitme kaybına yol açabilecek durumlar arasında sayılabilir:

Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar

Orta kulakta sürekli olarak sıvı toplanması

Kafa travmaları

Anormal kemik gelişmesi

Felç

Genetik yatkınlık

Meniere hastalığı

BELİRTİLER

İşitme kaybı kademeli olarak veya birden gelişebilir. Çoğu zaman hiçbir belirti vermeyebilir, ancak bazı hastalarda ise aşamalı olarak işitsel kayıplar olabilir. Her zaman çok belirgin olmayan işitme kayıpları tedavi edilmezse kişi duyma yeteneğini kaybedebilir. İşitme kayıpları bazı durumlarda aşağıdaki belirtileri verebilir.

İnsanlardan sık sık cümlelerini yinelemelerini istiyorsanız

Kalabalık ortamlarda sesleri ayırmakta zorlanıyorsanız

Televizyon seyrederken veya müzik dinlerken sesin yüksekliğini anlamıyor ve çevreniz tarafından uyarılıyorsanız

Sohbetleri izlemekte güçlük çekiyorsanız işitme kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Bu belirtiler devam ediyor ve tekrarlıyorsa bir kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanına başvurmalısınız.

TANI YÖNTEMLERİ

Hastada ilk olarak enfeksiyon olup olmadığına bakılıyor. Hastada enfeksiyon şüphesi varsa sübjektif ve objektif adı verilen iki aşamalı işitme testi uygulanıyor. Testler sonunda iç kulaktaki sinirsel zarar, işitme kaybı, işitme seviyesi ve hangi kulakta bulunduğuna dair bilgiler belirleniyor. Ayrıca hastanın hikayesi ve test sonuçlarına göre doktor ameliyat ve işitme cihazı kullanmasına karar verebilir.

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri